Overenie bonity budúceho nájomníka

  • 1

 

Prenájom nehnuteľnosti, tak ako každé iné podnikanie, prináša so sebou aj riziká. Najviac sa majitelia bytu dotazujú ako sa vyhnúť neplatičom a zabrániť tak finančným škodám spôsobeným neplatením nájmu a úhrad za služby a tiež prípadným škodám na majetku. Obavy majiteľov nehnuteľností sú oprávnené.

Radi by sme Vám predstavili príbeh z praxe. Prezrite si pozorne nasledujúce fotografie:

Je ťažké uveriť, že obrázky vľavo aj vpravo ukazujú ten istý byt.  Na obrázku vľavo je byt pred začiatkom prenájmu a na obrázkoch vpravo je byt v stave ako ho nájomníci vrátili. Nájomníci spôsobili majeteľom bytu finančnú škodu (dlh na nájomnom) a tiež škodu na majetku (nájomníci ukradli celé vybavenie bytu a na mieste nechali cudzie bezcenné a poškodené kusy nábytku). Bohužial, tieto prípady sa dejú pomerne často.

Kde sa stala chyba? Bolo možné tomu zabrániť? Odpoveď je jednoznačná. Áno, bolo možné tomu zabrániť. Majitelia bytu (respektíve správcovská firma, ktorá byt v neprítomnosti majiteľov prenajala) vynechala jeden dôležitý krok pred uzatvorením nájomnej zmluvy – nepreverili budúceho nájomníka. Ak by tak urobili, zistili by nasledujúce skutočnosti:

  • výška nájmu prekračovala príjem nájomníkov
  • nájomnící boli odkázaní na sociálne dávky a nemali žiaden preukazatelný finančný príjem zo závislej aleb inej činnosti
  • nájomníci mali niekoľko zápisov v insolvečných registroch z dôvodu niekoľkých exekúcií

V týchto prípadoch je najdôležitejšia prevencia. Preto naša realitná kancelária Metropolitan Estates ponúka službu  – Overenie bonity budúceho nájomníka. I keď je Váš prvý dojem z potencionálneho nájomníka dobrý a je Vám sympatický,  nestačí to.  Potrebujete viac informácií. Preveríme preto za Vás či budúci nájomník:

  • má preukazateľný pravidelný príjem
  • nie je evidovaným dlžníkom
  • má dobré referencie z predchádzajúcich miest pobytu

Veríme, že takto sa Vaše riziká s prenajímaním bytu znížia na minimum. Nezabudnite na zlaté pravidlo:

Dôveruj, ale preveruj.“

 

 

 

Join The Discussion

Compare listings

Compare