FAQ

Ako mám začať?

Prvá vec, ktorú musíte urobiť pri hľadaní bytu alebo domu v Bratislave, je kontaktovať nás e-mailom, telefonicky o tom, aký typ bratislavského bytu, bytu / domu hľadáte, vrátane vašej cenovej kategórie. Maklér pripraví obhliadky rôznych bratislavskych bytov dostupnych na trhu a zoberie vás, aby ste si prezreli všetky bratislavské byty, byty / domy, ktoré vás zaujímajú.

Aké sú počiatočné náklady?

- nájom za prvý mesiac + poplatky za energie
- depozit ( 1 - 2 mesačné nájmy)
- rezervačný poplatok ( vo výške 1 – mesačného nájmu )
... a môžete sa nasťahovať. Nezabudnite, že všetky tieto platby je potrebné vykonať pred nasťahovaním do vášho nového bratislavského bytu a Vy môžete mať týždenný limit kreditnej karty.

Poplatky za služby a energie

Cena nájmu bratislavských bytov obvykle nezahŕňa spotrebu energií, spoločné poplatky a poplatky za internet. Platby za spotrebu energie (elektrina, plyn) sa zvyčajne hradia mesačne a vyúčtovanie sa vykonáva raz ročne. Nájomníci buď hradia náklady za energie svojim prenajímateľom, alebo zaplatia priamo dodávateľom.

Poplatky za služby alebo spoločné poplatky pokrývajú náklady na údržbu spoločných priestorov v budove (napríklad: odpadky, výťah, elektrina v spoločnom priestore, čistenie, údržba atď.). Služby / bežné poplatky sa prenášajú prostredníctvom poplatkov, ktoré správcovia budov platia priamo dodávateľom.

V nájomnej zmluve by mali byť uvedené poplatky za energie.

Pripojenie k internetu

VŽDY je možné získať pripojenie na internet vo vašom bratislavskom byte prostredníctvom niektorého z poskytovateľov služieb. Možnosti sú: káblové spoločnosti, telekomunikačné spoločnosti. Závisí to od umiestnenia budovy, ale jedna vec je istá: vo vašej budove VŽDY existuje možnosť pripojenia na internet.

Kaucia / Depozit

Všetci prenajímatelia požadujú depozit na bratislavské byty, ktorý sa rovná najmenej jednomesačnému nájmu. Tieto peniaze si majiteľ ponecháva po celú dobu prenájmu a sú vratné na konci nájmu po odpočítaní prípadných škôd, okrem bežného opotrebenia. Depozit sú peniaze, ktoré nájomca platí prenajímateľovi. Poskytuje prenajímateľovi peňažné zabezpečenie v prípade poškodenia bytu alebo nedodržania dohody zo strany nájomcu (napríklad vysťahovania pred skončením nájmu). Nájomca dostane zálohu späť na konci nájmu, od ktorého sa odpočítajú odpočty za opravy / obnovy.

Kľúčom k vráteniu Vášho depozitu je vedenie dobrých záznamov (najmä pri sťahovaní a odchode z bytu) a komunikácia s prenajímateľom.

Ako skoro by som mal začať hľadať svoj nový bratislavský byt?

Budete chcieť začať hľadať 4 - 8 týždňov pred dátumom, kedy sa chcete presťahovať. Ak je však váš časový rámec kratší ako tento (dokonca aj niekoľko dní ), náš maklér Vám bude stále schopný nájsť skvelý bratislavský byt.

Aká je minimálna dĺžka prenájmu?

Aj keď väčšina prenájmov bytov v Bratislave je prenájmov na 1 rok, ak chcete niečo kratšie, informujte o tom svojho makléra o tehto skutočnosti vopred.

Štart

Najprv sa musíte rozhodnúť, ako dlho budete v tejto lokalite bývať, čo bude určovať, aký bratislavský byt alebo dom hľadať. Väčšina prenájmov si vyžaduje viazanosť najmenej na jeden rok.

Vybavenie vs. rozpočet na prenájom

Výber bratislavského bytu zahŕňa vyváženie toho, čo si môžete dovoliť, s tým, aký pekný byt chcete. Čím viac vybavenia je, tým vyššie je nájomné. K vybaveniu môže patriť plavecký bazén, posilňovňa, zariadenie nábytkom, lokalita a rozloha.

Nájomné uvádzané spoločnosťou Metropolitan Estates je požadovaná cena nájmu od vlastníkov nehnuteľností. Náklady na prenájom sa značne líšia v závislosti od veľkosti (počtu spální) a kvality nehnuteľnosti, jej veku a poskytovaného vybavenia. Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim nájomné je však poloha, vybavenie a príslušná štvrť.

Predtým, ako začnete hľadať svoj nový byt budete si musieť určiť aké nájomné si môžte dovoliť, je kľúčové si určiť priority a očakávania versus svoje možnosti.

Aj keď to nie je vo všetkých prípadoch, nájomné je často predmetom dohody. Odporúčame vám, aby ste si vybrali bratislavské byty alebo domy, ktorých cena je až o 10 - 20% vyššia, ako ste plánovali. Váš maklér nemusí dokázať vždy vyjednať presne Vašu cenu, ale vždy môžete urobiť ponuku a získať signifikantnú zľavu.

Zariadené byty sú zvyčajne drahšie ako nezariadené. Niektorí prenajímatelia sú ochotní kúpiť nábytok po vyjednaní podmienok (zvyčajne za vyššiu cenu nájmu alebo dlhšiu dobu nájmu).

Prieskum Bratislavy

Súčasťou procesu hľadania vášho nového bratislavského bytu je vedieť, kde chcete bývať. Či už ste v meste nováčikom alebo ste tam vyrástli, čas na prieskum a preskúmanie rôznych bratislavských štvrtí vám pomôže rozhodnúť sa, kam hľadať. Aj keď si myslíte, že o meste viete všetko, nebude na škodu pozrieť sa do niektorých nových častí, Bratislava sa za posledné roky veľmi zmenila. Niektoré štvrte vás môžu príjemne prekvapiť.

NÁJOMNÁ ZMLUVA

Rovnako ako pruhy na zebre, ani dve zmluvy o nájme nie sú totožné a obsahujú množstvo ustanovení o povinnostiach prenajímateľa a nájomcu.

Po podpísaní sa tento dokument stane zmluvou alebo dohodou medzi nájomcom a prenajímateľom.

Môže sa stať, že sa vám nebudú páčiť časti Vašej zmluvy. Niektoré prenájmy obsahujú pokuty za oneskorené nájomné, ktoré sa zdajú byť tvrdé. Zmluvné podmienky akýchkoľvek nájomných bytov vyplývajúcich z našej webovej stránky a našich sprostredkovateľských služieb sú výlučne medzi prenajímateľmi a nájomcami. Za všetky dohody medzi prenajímateľmi a nájomcami zodpovedajú strany zúčastnené na tejto zmluve. Spoločnosť Metropolitan Estates nezodpovedá za žiadne spory vyplývajúce z takýchto nájomných zmlúv. Nájom bytu je určený na ochranu prenajímateľa aj nájomcu. Ako každá iná zmluva, aj prenájom bytu sa uzatvára medzi konkrétnymi nájomcami a prenajímateľmi a vzťahuje sa na konkrétny byt.

Ako legálne ukončím nájomnú zmluvu?

Nezabudnite, že nájom bytu je právne záväzná zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom. Ukončenie Nájomnej zmluvy je teda ako ukončenie akejkoľvek inej zmluvy. Spravidla existujú pokuty, alebo existuje dohoda medzi zmluvnými stranami. To neznamená, že by ste nikdy nemohli ukončiť nájomnú zmluvu.

V skutočnom živote sa veci objavujú stále: získate novú prácu mimo mesta; už si nemôžete dovoliť nájom; svadba, deti, relokácia do zahraničia. Nie vždy môžeme svoj život pozastaviť kvôli prenájmu. Aj keď to prenajímatelia chápu, nevylučuje to skutočnosť, že končíte s dohodou. Pre nich to znamená nájsť nového nájomcu skôr, ako čakali.

Typické pokuty za predčasné ukončenie nájomnej zmluvy

Mnoho prenájmov špecifikuje pokuty za jeho predčasné ukončenie. Sankcie slúžia na odradenie nájomcu od predčasné ukončnie nájomnej zmluvy a odškodnia prenajímateľa, ak sa nájomca rozhodne nepokračovať.

Medzi bežné pokuty patrí platenie nájomného do konca dohodnutého obdobia a / alebo strata depozitu alebo oboje. Prečítajte si nájomnú zmluvu a zistite, čo je uvedené vo vašom prípade.

Nasťahovanie

Prehliadka a fotografie

Než sa nasťahujete, prejdite si byt s vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti a zapíšte si všetky existujúce škody. Nechajte ich podpísať a uviesť dátum. Ak to nie je vhodné, urobte si prehliadku, sami preskúmajte byt a fotografujte.

Vysťahovanie

Niekoľko týždňov predtým, ako sa odsťahujete zo svojho bratislavského bytu, opäť urobte inšpekciu bytu s majiteľom, aby potvrdil, čo musíte urobiť, aby ste dostali celý svoju depozit späť v plnej výške. Urobte to dostatočne včas, aby ste mali čas na prípadné nevyhnutné opravy. Zapíšte si, za aké škody ste zodpovední, a nechajte to na prenajímateľovi podpísať. Váš prenajímateľ vám môže opravy a škody odpočítať z depozitul.

Veďte dobré záznamy

Ponechajte si kópiu všetkej korešpondencie a právnych dokumentov, kým nedostanete svoj depozit späť. To znamená:
- Zmluvu o nájme alebo prenájme bytu nechajte na bezpečnom mieste.
- Uschovajte si všetky potvrdenia o nájme alebo účty.
- Uschovajte si kópiu všetkých dohôd o škodách medzi vami a prenajímateľom. Odložte si kópiu listu zaslaného prenajímateľovi s vašou adresou na preposielanie.

Môžem mať domáceho maznáčika?

Počas prvého kontaktu budete musieť povedať svojmu maklérovi že vás zaujímajú nehnuteľnosti, ktoré akceptujú domáce zvieratá. Mnoho majiteľov je, pri prenájme nehnuteľností pre majiteľov domácich miláčikov, opatrných. Môže byť ťažké nájsť byt, ktorý povoľuje mačky a psy. Aj tieto ťažkosti je možné prekonať ponúknutím väčšieho depozitu prípadne navýšením nájomného.

Compare listings

Compare