5 tipov, ako si vybrať ten správny byt na prenájom

Hľadáte nový byt? Ak ste si tým niekedy prešli, viete, že je to náročný proces. Ponuka bytov je veľká a je ľahké sa v nej stratiť. Ako si teda vybrať ten správny byt na prenájom? Čo treba zvážiť? Poďme sa na to spolu pozrieť.

1. CENA – to je zásadný faktor, ktorý obmedzuje náš výber. Je však dobré vedieť, že byty sa nie vždy prenajímajú za inzerovanú cenu. V niektorých prípadoch je priestor na vyjednávanie. Túto časť je najlepšie prenechať odborníkom – skúseným realitným maklérom. Nezabudnite sa opýtať na cenu za služby, aby ste vedeli konečnú cenu za bývanie.

2. LOKALITA – centrum alebo radšej na okraji mesta v blízkosti zelene? Každý máme iné preferencie. Niekto uprednostňuje byť čo najbližšie k miestu, kde sa niečo deje. Nie je však okolie príliš rušné? Mnohí preferujú tichšie prostredie. A treba zvážiť aj ďalšie veci, ako dostupnosť do práce, či je v blízkosti škôlka, škola, či sú v blízkosti obchody a aké sú možnosti rekreačných aktivít v blízkosti bytu. Predovšetkým hľadáme miesto, kam sa budeme radi vracať.

3. VEĽKOSŤ BYTU – určite máte predstavu o tom, akú dispozíciu by mal mať byt. Nároky na bývanie pre mladý pár sú určite iné ako pre 5-člennú rodinu s domácim miláčikom. Nie je to len o počte štvorcových metrov. Niekedy má byt s menšou rozlohou šikovnejšiu dispozíciu, ktorá vám bude viac vyhovovať. Zvážte aj ďalšie vybavenie, napríklad či potrebujete balkón, pivnicu alebo parkovacie miesto.

4. ZARIADENÝ/NEZARIADENÝ – máte vlastný nábytok alebo si radšej zariaďujete byt podľa svojho vkusu? V tom prípade vám bude lepšie nezariadený byt. Cena prenájmu môže byť týmto spôsobom nižšia. Na druhej strane, ak sa sťahujete do zariadeného bytu, sťahovanie bude o niečo jednoduchšie.

5. NÁJOMNÁ ZMLUVA – odborne pripravená nájomná zmluva Vám v budúcnosti ušetrí množstvo starostí a nedorozumení. Pozorne si ho prečítajte a pýtajte sa na všetko, čomu nerozumiete.

Dnes už nemusíte byť na celý proces výberu bytu sami. Realitní makléri z Metropolitan Estates vám poradia, pomôžu objasniť vaše požiadavky a sprevádzajú vás celým procesom. Než sa nazdáte, nájdete útulný byt alebo dom, ktorý budete nazývať svojím domovom.

English version:

Are you looking for a new apartment? If you’ve ever been through it, you know it’s a difficult process. The offer of apartments is large and it is easy to get lost in it. So how to choose the right apartment for rent? What to consider? Let’s look at it together.

1. PRICE – this is a fundamental factor that limits our selection. However, it is good to know that apartments are not always rented at the advertised price. In some cases, there is room for negotiation. This part is best left to experts – experienced real estate agents. Don’t forget to ask about the price for the services so that you know the final price for housing.

2. LOCATION – downtown or rather on the outskirts of the city near greenery? We all have different preferences. Someone prefers to be as close as possible to where something is happening. But isn’t the neighborhood too busy? Many prefer a quieter environment. And there are other things to consider, such as accessibility to work, whether is there a kindergarten or school nearby, whether are there shops nearby, and what are the possibilities for recreational activities near the apartment. Above all, we are looking for a place where we will be happy to return.

3. SIZE OF THE APARTMENT – you certainly have an idea of what layout the apartment should have. Housing requirements for a young couple are definitely different than for a family of 5 with a pet. It’s not just about the number of square meters. Sometimes an apartment with a smaller area has a smarter layout that will suit you better. Also consider other amenities, such as whether you need a balcony, a cellar, or a parking space.

4. FURNISHED/UNFURNISHED – do you have your own furniture or do you prefer to furnish your apartment according to your taste? In that case, an unfurnished apartment will be better for you. The rental price can be lower this way. On the other hand, if you are moving into a furnished apartment, moving will be a little easier.

5. LEASE AGREEMENT – a professionally prepared lease agreement will save you a lot of worries and misunderstandings in the future. Read it carefully and ask questions about everything you don’t understand.

Today, you don’t have to be alone for the entire process of choosing an apartment. Real estate brokers from Metropolitan Estates will advise you, help clarify your requirements and accompany you through the entire process. Before you know it, you’ll find a cozy apartment or house to call your home.

Compare listings

Compare